Sedina Smajić

Stomatoloska ordinacija sarajevo

Stomatološka sestra
Rođena 1965. godine u Sarajevu. Završava Srednju zubotehničku školu u Sarajevu 1984. godine, smjer stomatološka sestra.
Pridružuje se Stomatološkoj ordinaciji Cerić dr Sonja 1999. godine, gdje radi i danas.

Share: