dr. Vedad Cerić

Stomatoloska ordinacija sarajevo

Doktor dentalne medicine
Rođen 1990. godine u Sarajevu. Prateći porodične korake završava Srednju zubotehničku školu u Sarajevu i upisuje se na Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu. Svoje obrazovanje završava 2017. godine kada dobiva svoje prvo zaposljenje u Stomatološkoj ordinaciji Cerić dr. Sonja.

Share: