Dječija stomatologija

Kada mislite da trebate dovesti Vaše dijete prvi put u stomatološku ordinaciju?
Savremena stomatološka praksa prihvatila je preporuke da je najbolje vrijeme za prvi posjet oko prvog rođendana djeteta, a obavezno prije nego se stvori potreba za stomatološkim liječenjem.
Dječija stomatologija je grana stomatologije čija je djelatnost specifična zbog dobi pacijenata kojima se bavi. Terapijski gledano, vrlo je široka i obuhvata dva najvažnija segmenta dentalne medicine: primarnu, i sveobuhvatnu, prevenciju bolesti usne šupljine kod djece, kao i na sve moguće postupke liječenja bolesti stomatognatog sistema od rođenja do adolescencije. Osnovni zadatak dječije stomatologije jeste promocija i briga o oralnom zdravlju kod djece, uz neizostavnu edukaciju i motivaciju roditelja o važnosti i mogućnostima očuvanja oralnog zdravlja. Danas posebno prevencija bolesti dobiva na značaju jer je naučno dokazano kako je tvrdo zubno tkivo nemoguće nadoknaditi umjetnim materijalom, a da se zubu ne umanji njegova biološka vrijednost.
Težnja moderne dječije stomatologije zasniva se na uspostavljanju „Zubne kuće“. To je ustvari odnos između pacijenta i doktora dentalne medicine koji uključuje sve aspekte cjelokupne i kontinuirane brige o oralnom zdravlju djeteta. Pri tome je sve skupa koordirano i utemeljeno na dobrim porodičnim odnosima. Vrlo je važno kreirati „zubnu kuću“ najkasnije u dobi od godinu dana, kada će dijete i roditelj/skrbnik doći na prvi pregled u stomatološku ordinaciju. „Zubna kuća“ ima visoko postavljene ciljeve, a temelje se na ranom posjetu doktoru dentalne medicine (do 1. godine života) i svim raspoloživim postupcima prevencije ili ranog liječenja bolesti usne duplje kod djece.