Oralna hirurgija

Sigurno znate da je nekad bolje osloboditi se onoga što nam smeta i više nam ne koristi, da bismo mogli dobiti nešto bolje. Kad vadimo zub, znajte da to radimo jer Vama stvara više problema nego što koristi, i to radimo kako bismo Vam pružili nešto bolje.
Oralna hirurgija je grana stomatologije čija djelatnost obuhvata hirurško, ali i konzervativno, liječenje nemalignih oboljenja, nepravilnosti i traumatizma u predjelu usne šupljine, vilica i okolnih struktura čija je funkcija bitno povezana sa funkcijama usne šupljine i žvakanjem. Oralna hirurgija je osnova hirurške djelatnosti u stomatologiji i, u okviru primarne zdravstvene zaštite, inkorporirana je u sve vidove ovakve stomatološke zaštite. Pojedini oralnohirurški postupci imaju značajno mjesto u spriječavanju nastajanja pojedinih nepravilnosti (ortodontskih anomalija), odnosno u njihovoj primarnoj prevenciji. I obično vađenje zuba predstavlja najjednostavniji i siguran način rješavanja zbijenosti zubnog niza u pojedinim segmentima vilice. Ipak, većina intervencija u oralnoj hirurgiji se izvode radi liječenja pojedinih oboljenja ili nepravilnosti, odnosno u sekundarnoj prevenciji. Tu spadaju oralnohirurške procedure vađenja impaktiranih zuba, apikotomije, cistektomije, uklanjanje benignih tumora, te zbrinjavanje povreda mekih, koštanih i zubnih tkiva. Oralna hirurgija ima primjenu i u rehabilitaciji pacijenata, u sklopu tercijarne prevencije, kada se primjenjuju raznovrstne operacije iz domenta pretprotetske hirurgije i implantologije.