Parodontologija

Da li znate da možete sačuvati Vaše zube od prijevremenog ispadanja?!
Redovnim održavanjem oralne higijene, uz našu profesionalnu pomoć koja uključuje redovno uklanjanje mekanih i tvrdih naslaga sa zuba, te redovne kontrole, omogućava Vam očuvanje zdravlja zuba i njegovog potpornog aparata.
Parodontologija je grana stomatologija čija se djelatnost bavi proučavanjem, dijagnostikom i liječenjem oboljenja potpornog tkiva zuba (parodonta).
Parodontalne bolesti spadaju među najrasprostanjenije bolesti u svijetu. Po svojim posljedicama, parodontalne bolesti također imaju veoma velik zdravstveni, ekonomski i psihološki značaj.
U parodontalne bolesti spadaju: gingivitis, hronični parodontitis, agresivni parodontitis koji se javlja kod mladeži, parodontitis koji se javlja u sklopu sistemskih oboljenja, nekrotizirajući ulcerozni gingivitis i parodontitis, perikoronitis i periimplantitis.
Glavni cilj terapije parodontalnih bolesti jeste da se zadrži prirodna denticija što duže u stanju optimalnog zdravlja i optimalne funkcije. Cjelokupna terapija odvija se na tri temeljna principa: odstraniti lokalni uzrok parodontalne bolesti eliminacijom naslaga na zubima i kontrolom plaka, ojačati rezistentnost tkiva eliminacijom retencijskih mjesta, a korekcijom okluzije stvoriti funkcionalne i higijenske optimalne uslove u ustima, te odstraniti i korigovati lokalnu destrukciju tkiva koja progredira i komplicira bolest.